Om Hovgården

Om Hovgården i Häglinge.

Det finns sedan flera generationer tillbaka en muntlig tradition i Häglinge om att byn en gång skall ha varit platsen för ett nunnekloster. Traditionen omnämns för första gången i skrift i Gillbergs beskrivningar av Kristianstad län från 1767, och dagens äldre bybor vittnar om deras far- och morföräldrar berättar om klostert. I byn går också flera berättelser om murar och "hemliga nunnegångar", som påträffats vid olika grävarbeten i anslutning till Häglinge kyrka, samt på fastigheten Hovgården som även kallad Oskar Nilssons hus. Vilka har gett ytterligare näring åt klostertraditionen. Inga av dessa byggnadsrester är idag synliga ovan jord, och skriftiliga belägg för att Häglinge skall ha hyst ett kloster saknas helt.

Sponsorer till renoveringen av Hovgården.

 

 

Nyheter

2013-05-02

Idag har Mickes Elservice påbörjat renoveringen av Hovgården. Dem planerar att få det upp renoverat till 1600-tals stil.

2013-05-09

Vi lanserar våran nya hemsida. Gå gärna in och gilla oss på Facebook.

2013-06-11

Vi har fått två stycken nya sponsorer.

Rör o Krök i Sösdal &

XL Bygg i Hässleholm

 

2013-06-28

Idag gick Mellersta Skånes Kraft in som sponsor till oss. Vi tackr dem hjärtligt.

2013-05-14

Idag har Norra Skåne varit och intervjuat Michael Frank om Hovgården och tagit lite foto. Detta är spännade hur fort detta har spridit sig om oss.

Vi kommer under tidens lopp att lägga upp mera information om vad som händer under renoveringstiden av Hovgården.

Kontakt: micke@hovgardenhaglinge.se

Copyright © All Rights Reserved